Nieuws

Toch nog gevecht om titulatuur

Terwijl de Eerste Kamer deze week aanvaardde dat veel hbo’ers dezelfde afstudeertitel gaan voeren als academici, moet de Hogeschool Rotterdam zich verantwoorden voor mastertitels die ze niet had mogen verlenen.

In maart werd bekend dat de Willem de Koning Academie van de Hogeschool Rotterdam tussen 2003 en 2008 verkeerde diploma’s heeft uitgereikt aan 33 afgestudeerden van de masteropleiding media, design & communicatie.

Nader onderzoek van de hogeschool wees uit dat haar Rotterdam Business School vergelijkbare fouten heeft gemaakt. Volgens nieuwssite Profielen ontvingen 52 afgestudeerden daar weliswaar het juiste hbo-diploma, maar stond in een bijbehorend Engels certificaat dat de afgestudeerden ‘master of arts’ waren.

De problemen bij de kunstopleiding kwamen aan het licht toen twee afgestudeerden met buitenlandplannen hun masterdiploma voorlegden aan de Dienst Uitvoering Onderwijs. Die ontdekte dat er geen ‘master of arts’ op hun diploma had mogen staan, omdat die titel is voorbehouden aan academici. Bovendien hadden zij volgens DUO überhaupt geen masterdiploma mogen krijgen, omdat de opleiding van de Hogeschool Rotterdam tot 2008 nog een ‘voortgezette opleiding’ was, en geen echte masteropleiding.

 Bij de invoering van het bachelor-masterstelsel in 2002 is de Hogeschool Rotterdam er volgens DUO ten onrechte van uitgegaan dat de voortgezette kunstenopleiding automatisch een masteropleiding werd. Maar daarvoor was eerst een nieuwe NVAO-keuring nodig en die vond pas in 2008 plaats. Tot die tijd hadden de oude diploma’s moeten worden toegekend.

De Hogeschool Rotterdam betwist dit met steun van twee onderwijsjuristen en stelt dat de kunstenopleiding feitelijk een master was. De hogeschool overlegt met het ministerie en de Onderwijsinspectie over de afwikkeling van de kwestie.