Kort

Toename gebruik antidepressiva onder jongeren

Tijdens de tweede lockdown zijn er meer recepten voor medicatie tegen angst- en depressieklachten uitgeschreven voor jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel). Tijdens de eerste lockdown was er nog geen stijging zichtbaar.

Nivel onderzocht de voorschriften van zo’n 350 huisartsenpraktijken in Nederland. Hieruit bleek dat er binnen de groep van 15 t/m 24-jarigen 2,5 procent meer recepten voor antidepressiva werden uitgeschreven dan in 2019. Dit beeld wordt bevestigd door een onderzoek van het CBS, waaruit blijkt dat de mentale gezondheid van 18 t/m 25-jarigen in de periode van de tweede lockdown is gedaald ten opzichte van 2019 en 2020.