Kort

Toename van ‘schaduwonderwijs’ zorgt ook in het hoger onderwijs voor kansenongelijkheid

Door gebrek aan begeleiding verwijzen docenten in het hoger onderwijs hun studenten door naar schaduwonderwijs en daardoor neemt de kansenongelijkheid toe, waarschuwt de Onderwijsinspectie in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs. De toename is het grootst bij de opleidingen Rechten, Psychologie, de pabo en Verpleegkunde.

Bij schaduwonderwijs gaat het om ‘onderwijs of begeleiding buiten het reguliere aanbod van de eigen opleiding of instelling,’ zo schrijft de Inspectie. Studenten maken bijvoorbeeld gebruik van tentamentraining, bijles of commerciële scriptiebegeleiding om zo hogere cijfers te halen of sneller af te studeren. De kosten van dit type onderwijs liggen rond de 200 euro per jaar.

Studenten wiens ouders meer dan gemiddeld te besteden hebben, maken er vaker gebruik van dan studenten van wie de ouders minder verdienen. Dit kan zorgen voor kansenongelijkheid, waarschuwt de Onderwijsinspectie.  ‘Het onderwijs krijgt onbedoeld steeds meer kenmerken van een vrije markt, met alle kansen voor wie de weg kent, maar ook met de voorspelbare achterblijvers,’ meldt het voorwoord. Beter zicht op het gebruik van schaduwonderwijs is nodig, want misschien betekent het dat het onderwijs niet voldoet aan de vraag van studenten.