Nieuws

Top 12: opleidingen met VEEL/WEINIG studiestakers

Foto Kees Rutten / graphics Nanda Coppens

Bij de ene opleiding stopt 34 procent van de eerstejaars binnen een half jaar. De andere telt slechts 4 procent studiestakers per 1 februari. Soms is er een oorzaak aan te wijzen, dan weer is het koffiedik kijken. Een overzicht van opleidingen met opvallend veel of juist opvallend weinig studiestakers.

De opleiding Werktuigbouwkunde heeft dit jaar plots met 34 procent het hoogste percentage februari-stakers. ‘Het is een signaal en baart ons zorgen’, zegt opleidingsmanager Arie van Scheepen. Het studiejaar startte met minder studenten, er waren veel vragen over de 1 februari-deadline en een aantal stopte om persoonlijke redenen. De precieze oorzaak is koffiedik kijken.

‘We onderzoeken hoe dit kan gebeuren en hoe we dit op kunnen lossen’, zegt Van Scheepen. Hij nuanceert de cijfers: het gaat ook om het aantal afhakers aan het eind van het eerste jaar. En uiteindelijk draait het om het aantal afstudeerders in vijf jaar. ‘Het gaat om het totale plaatje.’       Bij de opleiding Technische Bedrijfskunde daalt het aantal stakers van zo’n 16 procent vorig jaar naar 7 procent nu. Zowel Werktuigbouwkunde als Technische Bedrijfskunde vallen onder hetzelfde instituut. Dus er is geen instituutsbrede oorzaak aan te wijzen. Rozemarijn Capiau, opleidingsmanager Technische Bedrijfskunde, wijst erop dat sinds vorig jaar de voorlichting is aangescherpt.

Te technisch

Het vermoeden is dat de afgelopen jaren relatief veel studenten stopten omdat ze de opleiding te technisch vonden. Ze dachten een groter aandeel bedrijfskunde te krijgen. In de voorlichting op bijvoorbeeld open dagen is het verhaal van Technische Bedrijfskunde aangescherpt. ‘Dat lijkt eraan bij te dragen dat de uitval meevalt’, concludeert Capiau voorlopig.

1 februari is altijd een belangrijke peildatum voor afhakende eerstejaars vanwege de 1 februariregeling van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wie zich vóór die datum officieel uitschrijft, hoeft de kosten van de ov-kaart (studentenreisproduct) niet terug te betalen. Ook de aanvullende studiebeurs – voor studenten met minder draagkrachtige ouders – blijft dan een gift.

Bindend studieadvies

Maar er is nog en belangrijke reden om 1 februari in de gaten te houden, zegt decaan Frans Meeuwsen. Wie het eerste half jaar weinig studiepunten binnenhaalt, stevent mogelijk af op een negatief bindend studieadvies (bsa) aan het eind van het studiejaar. Zij moeten de opleiding verlaten en mogen niet opnieuw beginnen.

Maar een bsa mag alleen gegeven worden bij een tussentijds advies; dat laatste gebeurt doorgaans in februari. Wie dus voor 1 februari stopt met de studie omzeilt de strenge bsa-regeling. ‘Dan kun je het jaar erna opnieuw met dezelfde studie beginnen’, vertelt Meeuwsen.     

De cijfers zijn afkomstig van de informatieafdeling BICC van de HU. Het gaat om voltijdstudenten van de bacheloropleidingen die in september zijn begonnen. Alleen studies met een instroom van meer dan 20 eerstejaars zijn meegeteld.