Nieuws

Trajectum-onderzoek: HU-student geeft een 7,3 aan zijn leven

Hoe gelukkig is de student aan de Hogeschool Utrecht? We stuurden onze enquêteurs op pad met een eenvoudige vragenlijst.

De uitkomst: de HU-student geeft zichzelf een 7,3. Daarbij geeft de helft zichzelf een 8 of hoger. Zo’n 10 procent beoordeelt het eigen leven met een onvoldoende. Kort-door-de-bocht-conclusie: 10 procent van de HU-studenten is ongelukkig, de helft is gelukkig. In het magazine is de uitgebreide versie van het onderzoek te lezen.

Ook blijkt daaruit dat sociale relaties het belangrijkste zijn voor een gelukkig leven. Belangrijker in elk geval dan andere factoren waarnaar werd gevraagd: geld, woonsituatie, gezondheid en opleiding.  Studenten die (zeer) ontevreden zijn met hun sociale situatie geven hun leven gemiddeld een 4,6. (Zeer) tevreden studenten komen tot een 7,6. Een fors verschil.

Geluk per ‘faculteit’
Andere opvallende zaken: mannen zijn significant gelukkiger dan vrouwen: een 7,5 tegenover 7. Mensen met een relatie lijken iets gelukkiger, al is er geen heel duidelijk verschil. En voor je geluk maakt het niet uit of je thuiswonend dan wel uitwonend bent.

Daarnaast lijkt het geluk redelijk gelijkmatig verspreid over de HU. Bij Journalistiek en Communicatie-opleidingen komt het gemiddelde uit op 7,2. Dat geldt ook voor opleidingen in de Gezondheidszorg, Social Work en Rechten. De technische opleidingen krikken het gemiddelde weer iets verder omhoog met een 7,4 en de economische opleidingen komen zelfs op een 7,5. De educatieve opleidingen zitten keurig op het gemiddelde van 7,3.

Landelijk geluk
Ook hielden we nog een kleine peiling naar de relatie tussen politieke voorkeur en geluk van HU-studenten. D66 komt als grootste partij naar voren, GroenLinks eindigt op een tweede plaats en VVD op de derde plaats. Dat is in lijn met de verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer op stembureau Padualaan, afgelopen maart. Alleen het Forum voor Democratie is aan een opmars bezig: het is nu de vierde partij onder de geënquêteerden, nog voor de Partij voor de Dieren.

Overigens houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sinds 2015 een geluksmeter bij. Ook daar wordt gevraagd om het geluksgevoel in een cijfer uit te drukken. Uitkomst: gemiddeld geeft de Nederlander een 7,1.  Een iets lager cijfer dus. Wel typeren minder mensen zich als ‘ongelukkig’: slechts 5 procent doet dat, terwijl in ons onderzoek liefst 10 procent op een onvoldoende uitkomt. Het lijkt erop dat studenten dus iets extremer scoren dan de gemiddelde Nederlander: ongelukkig zijn komt vaker voor, maar gelukkig zijn ook.

Verantwoording

Voor dit onderzoek stelden we een vragenlijst samen, die grotendeels gebaseerd is op de geluksmeter van het CBS (zie www.cbs-geluksmeter.nl). We stuurden enquêteurs op pad langs de HU-gebouwen in De Uithof, waarbij studenten de enquête direct digitaal konden invullen. Het leverde 372 deelnemers op, waarvan 55 procent vrouw, 35 procent eerstejaars en 61 procent thuiswonend.

De onderzoekers Amber Ronteltap en Jonas Moons, werkzaam bij het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein, analyseerden de gegevens. Op basis van de onderzoeksresultaten en analyses beschreven we de belangrijkste onderzoeksuitkomsten in het magazine, dat nu ook in de bakken ligt op alle locaties van Hogeschool Utrecht.