Kort

Trouw: animo voor studentenverenigingen neemt af

Studenten keren de studentenverenigingen in toenemende mate de rug toe. Ook doen ze steeds minder vaak mee met digitale activiteiten. Dat schrijft Trouw na een rondgang onder studentenverenigingen.

Aan het begin van het studiejaar werden meer studenten lid van een vereniging dan voorgaande jaren. Maar verenigingen konden de verwachtingen van eerstejaars niet waarmaken door de coronamaatregelen. ‘Zo’n online borrel was in het begin leuk, maar wordt toch saai’, zegt David Spit van de relatief kleine Utrechtse studentenvereniging UMTC in Trouw.

Bij de SSR-W, een van de grootste studentenverenigingen in Wageningen, meldden zich voor de zomer 259 leden, maar haakten er nog voor het studiejaar 100 studenten af. Dat zijn er meer dan in de afgelopen jaren.