Nieuws

Twee onderwijsbevoegdheden halen in vijf jaar

Voor ambitieuze studenten en harde werkers: vanaf studiejaar 2015-2016 is het mogelijk om bij de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht een speciaal traject te volgen om in vijf jaar twee onderwijsbevoegdheden te halen.

Studenten kunnen bijvoorbeeld een tweedegraads bevoegdheid halen in de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. Maar ze kunnener ook voor kiezen om leraar in het basisonderwijs te worden én leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs.

 
Alle studenten aan de lerarenopleidingen voor het basis- en voortgezet onderwijs mogen eraan deelnemen. Een student start met één opleiding. Als het eerste jaar versneld kan worden afgelegd, is het mogelijk hem vervolgens te combineren met een tweede opleiding. Als ze na vijf jaar beide studies succesvol hebben afgerond, hebben ze twee diploma’s behaald. 
 
Flexibel inzetbare docenten
Hogeschool Utrecht gaat studenten dit speciale traject aanbieden om zo flexibel inzetbare docenten op te leiden. Projectleider Eline Daling: 'Het werkveld heeft een grote behoefte aan docenten die in twee vakken kunnen lesgeven. Vooral docenten met een bevoegdheid in een tekortvak zoals Nederlands, natuurkunde en wiskunde zijn zeer gewild.'
 
Het behalen van twee bevoegdheden vergt extra inspanning: per week is een student gemiddeld tien uur extra bezig met de studie. Daarnaast is de student vijf jaar aan het studeren in plaats van vier jaar. Zolang een student beide studies tegelijkertijd volgt, betaalt hij of zij maar één keer per jaar collegegeld. Alleen in het vijfde jaar betaalt de student extra collegegeld voor het extra studiejaar. 
 
Lees meer over het behalen van twee onderwijsbevoegdheden in het voortgezet onderwijs en een extra diploma naast het basisonderwijs.

Bron: HU Redactie