Nieuws

Tweede Kamer probeert het weer: ‘Haal studenten toch uit die spits’

Drukte bij de bussen in De Uithof, november 2017

Het is ’s morgens nogal druk in het openbaar vervoer. Kunnen hogescholen en universiteiten misschien hun collegetijden aanpassen? De Tweede Kamer stelt die vraag opnieuw.

De Tweede Kamer was nogal onder de indruk van de aanpak in Nijmegen om studenten uit de spits te halen. Een kwartiertje eerder of later beginnen helpt al behoorlijk goed, zeiden CDA en VVD in het debat over de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

‘Wil de minister dit plan omarmen en met alle hogescholen en universiteiten deze strategie uitrollen?’, vroeg CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. Hij diende hiertoe samen met D66 een motie in.

Heel interessant, vindt staatssecretaris Van Veldhoven, maar zouden de partijen de motie nog even in de ijskast willen zetten? ‘Het raakt ook het beleidsterrein van hoger onderwijs. Ik moet dus overleggen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.’

Daar wilden de indieners wel op wachten, dus de motie wordt voorlopig niet in stemming gebracht. Misschien hoeft dat ook helemaal niet, want het ministerie van OCW is er allang mee bezig.

200 miljoen

Sterker nog, het vorige kabinet wilde 200 miljoen euro besparen met zulke spitsplannen. Als voorstanders van het nieuwe leenstelsel, waarin de basisbeurs is afgeschaft, de opbrengsten op één miljard schatten, dan tellen ze die 200 miljoen erbij.

In de spits zijn er veel treinen en bussen nodig om alle reizigers te vervoeren, terwijl die voertuigen de rest van de dag tamelijk leeg zijn. Het idee is dat spreiding van reizigers een besparing oplevert doordat je uiteindelijk minder treinen en bussen nodig hebt om iedereen te vervoeren.

Het is zeer de vraag of die besparing er ook echt komt. Critici waarschuwden van meet af aan dat het vermoedelijk niet zou lukken en in juni moest ook minister Van Engelshoven erkennen dat het nog een hele toer zal worden.