Nieuws

Tweede Kamer geeft opleidingscommissies meer macht

In de allerlaatste vergadering van het parlementaire jaar heeft de Tweede Kamer gisteren bepaald dat opleidingscommissies meer macht krijgen. De minister moet nu met voorstellen komen.
 
Opleidingscommissies horen op dit moment niet bij de formele medezeggenschap op hogescholen en universiteiten, die allerlei wettelijke rechten heeft. Dat gaat, als het aan de Kamer ligt, veranderen. Een meerderheid steunde een motie van PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis, waarin hij voorstelt om opleidingscommissies adviesrecht en instemmingsrecht te geven op plannen van hun opleiding.
 
Maagdenhuisbezetting
De motie van Mohandis werd al eerder in stemming gebracht na een debat over de Maagdenhuisbezetting, maar haalde het toen net niet omdat de ChristenUnie tegenstemde. Die partij is nu wel voor. Verder kreeg de PvdA steun van D66, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de groep Kuzu/Öztürk.
 
Ook een motie van Mohandis over het bindend studieadvies werd, naar verwachting, aangenomen. De Kamer roept onderwijsminister Bussemaker op om het wegsturen van trage tweedejaars, waar nu mee geëxperimenteerd wordt, straks niet in de wet op te nemen. Dat er voor die oproep een meerderheid zou zijn, werd eind juni al duidelijk in een debat over de prestatieafspraken.