Nieuws

Uitbreiding flexstuderen in de voltijd nog onzeker

Foto: Femke van den Heuvel

Het is nog de vraag of de pilot flexstuderen bij de voltijdopleidingen volgend studiejaar wordt uitgebreid naar de gehele HU, zoals de bedoeling was. Want er is een evaluatierapport opgedoken waarvan het college van bestuur het bestaan niet wist. Dat document moet eerst bestudeerd worden alvorens een definitief besluit te nemen.

Dit is de uitkomst van een gezamenlijke vergadering van de Hogeschoolraad (HSR) en het college op woensdag 11 juli. Het scheelde niet veel of collegevoorzitter Jan Bogerd besloot om het voorstel tot verruiming van de pilot terug te trekken. Tijdens de HSR-vergadering werd duidelijk dat er een onderzoek is uitgevoerd naar de ervaringen in het eerste jaar van de proef. ‘De inhoud van het rapport is bij het college niet bekend. En dus is het geen onderdeel geweest van de besluitvorming’, legde Bogerd uit tijdens de vergadering.

Maar zo ver kwam het niet. Raad en college vonden elkaar in een compromis. De HSR keurde de voorgestelde wijziging van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) goed; die is nodig om de pilot te verruimen tot alle opleidingen van de hogeschool (met een maximum aantal deelnemers van 500). Het college bestudeert daarop het rapport en beslist aan de hand van de uitkomsten ervan of uitbouwen verantwoord is. Zo niet, dan kunnen komend jaar slecht veertig studenten deelnemen, evenveel als in het lopend studiejaar.

Geïrriteerd
De HSR is op zich voorstander van flexibel studeren en gaf al eerder toestemming voor de pilot bij voltijdopleidingen, inclusief de opschaling komend jaar. De raad was woensdag echter geïrriteerd dat het college geen evaluatie en actueel plan van aanpak kon voorleggen. Want, zo was de redenering, uit de opgedane ervaringen kan bij het uitbouwen naar de hele HU lering getrokken worden.

Een dergelijk document is er niet, stelde collegevoorzitter Bogerd tijdens de vergadering. Er ontstond verwarring nadat Richard Gertsen van studentenfractie Vlijmscherp meldde dat er wel een rapport bestaat. Het bureau USBO Advies van de Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan, hield hij vol. Daaruit blijkt volgens hem onder meer dat de communicatie met flexstudenten moeizaam verloopt en dat een grote groep zich niet opnieuw inschrijft voor flexstuderen. Na schorsing van de vergadering, enkele telefoontjes en overleg in de wandelgangen erkende Bogerd dat er inderdaad een evaluatie is uitgevoerd. Het rapport is twee dagen geleden opgeleverd.

Collegegeld
Aan de landelijke pilot flexstuderen voltijd doen behalve de HU nog een hogeschool en twee universiteiten mee. De proef aan de HU stond dit jaar open voor alle voltijdstudenten (met positief bindend studieadvies op zak) van drie sociaal-agogische opleidingen (nu Social Work), Small Business and Retail Management en Creatieve Therapie. De pilot richt zich vooral op topsporters, mantelzorgers, chronisch zieken, ondernemers, medezeggenschappers en studentbestuurders.

Deelnemers kunnen zelf kiezen welke vakken ze in de hoofdfase volgen, met een jaarlijks minimum van vijftien studiepunten. Zij betalen niet het vastgesteld totaalbedrag aan collegegeld, maar alleen voor deze vakken. Studenten hebben zo meer de regie over de inhouw van de studie en het studietempo.