Nieuws

Uniek in Nederland: twee onderwijsbevoegdheden

Vanaf het studiejaar 2015-2016 is het mogelijk om bij de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht een speciaal studietraject te volgen om in vijf jaar twee onderwijsbevoegdheden te halen.

'Je mag het uniek in Nederland noemen', stelt Eline Daling over de mogelijkheid om twee onderwijsbevoegdheden in vijf jaar te halen. Als projectleider weet Daling dat er andere lerarenopleidingen zijn die iets vergelijkbaars aanbieden. Zo is de combinatie van de lerarenopleiding Nederlands met een pabo-opleiding al langer bekend. En op een aantal hogescholen kun je voor een beperkt aantal vakken een dubbele onderwijsbevoegdheid halen.

Tekortvakken
Het unieke van het traject bij de HU zit hem in het feit dat een combinatie van alle vakken mogelijk is, het voor voltijd- en deeltijdstudenten geldt en dat het gaat om een geïntegreerd traject waarbij de student twee volledige opleidingen binnen vijf jaar afrondt.  

Daling: 'Er is in het beroepenveld een grote behoefte aan afgestudeerden die in twee vakken bevoegd zijn om les te geven in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Zeker in "tekortvakken" als wiskunde en Duits.'
Daling verwacht dat het halen van een dubbele onderwijsbevoegdheid voor studenten een aantrekkelijke keuze is: 'Met twee diploma’s verbreed je je kennis en ben je flexibeler in te zetten op scholen.'

Pittig traject
Ze durft nog niet te zeggen hoeveel studenten ze verwacht, 'maar we hopen in het eerste jaar op enkele tientallen.' Waarbij Daling opmerkt dat deze mogelijkheid niet voor elke student is weggelegd: 'We stellen het traject voor iedereen open, maar je moet wel laten zien dat je het aan kunt.'

Een groot deel van de twee opleidingen bestaat uit een generiek programma, dat elkaar overlapt. De vakken die over het beroep van docent gaan, hoeven de studenten maar één keer te doen. Daardoor is het mogelijk beide opleidingen binnen vijf jaar af te ronden. In het eerste jaar moet de student 10 extra studiepunten halen en in het tweede jaar 15 punten. Ook in de jaren daarna is het programma extra zwaar. Dat maakt het tot een pittig traject, dat niet voor iedere student is weggelegd.