Nieuws

Universiteit: bezuiniging leidt tot ‘kaalslag’

Verdere bezuinigingen gaan ten koste van de kwaliteit van het hoger onderwijs, stelt het college van bestuur van de Universiteit Utrecht in een verklaring. Die is
opgesteld na een gesprek met de bezetters van het bestuursgebouw.

Het
college van bestuur deelt de zorgen van de
actievoerende studenten over mogelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs.
Die leiden tot ‘kaalslag’. ‘Het is evident dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit
van de opleidingen. Verdere bezuinigingen zullen de concurrentiepositie van
Nederland als kennisland aantasten waardoor Nederland in Europa dreigt af te
zakken naar de achterblijvers.’

Het
verzet tegen de eventuele afschaffing van de basisbeurs, een van de andere
pijnpunten van de bezetters, steunt het college niet. Een onderzoek naar de
mogelijkheden van een sociaal leenstelsel moet kunnen. Wel dient de
toegankelijkheid van het onderwijs gewaarborgd te blijven. Het college herkent
zich ‘volstrekt niet’ in het standpunt van de actievoerders dat de
medezeggenschap niet serieus wordt genomen. Ook blijft het college bij het
besluit om het papieren Ublad om te vormen tot een volledig digitaal
medium. 

Maandagochtend
1 februari bezetten tientallen studenten het bestuursgebouw. Vanmiddag was er
overleg tussen het college en de actievoerders, dat door de studenten werd afgebroken. Het college stelt dat
het gesprek in een ‘constructieve sfeer’ plaatsvond, maar de
actievoerders spreken van ‘gebakken lucht’. Zij kondigen aan vannacht in het gebouw te blijven.