Nieuws

Universiteit Groningen opnieuw gekort

De Onderwijsinspectie heeft de Rijksuniversiteit Groningen een sanctie opgelegd van meer dan achtduizend euro omdat collegevoorzitter Sibrand Poppema in 2012 te veel verdiende. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond.

In 2012 was de beloning van Poppema op de kop af 233.560,71 euro, inclusief onkostenvergoedingen en pensioenpremies. Dat is 8.212,71 euro te veel, schrijft Hogeronderwijs.nu op basis van een inspectierapport. Dat bedrag wordt nu in mindering gebracht op de bijdrage van de overheid aan de universiteit, omdat het geld ondoelmatig is besteed.

Wet normering topinkomens 
De inspectie baseert zich op de norm van de Wet normering topinkomens (WNT). Die wet was in 2012 nog niet van kracht, maar het kabinet handhaafde de norm al wel. In 2012 hanteerde het ministerie van Onderwijs een maximumbeloning van 225.348 euro. Toen het contract van Poppema werd verlengd, had zijn bezoldiging naar dat bedrag teruggebracht moeten worden.

Het is niet de eerste keer dat de Rijksuniversiteit Groningen op de vingers wordt getikt vanwege de beloning van Poppema. In 2011 verdiende de collegevoorzitter twaalfduizend euro te veel. Ook dat bedrag moest worden terugbetaald.

Niet nog een sanctie
'Ik wil benadrukken dat Poppema niets fout heeft gedaan',  reageert een woordvoerder van de universiteit. 'Bij zijn aantreden in 2008 zijn afspraken gemaakt over de beloning, maar in de tussentijd zijn de regels veranderd. Daar waren we ons van bewust, maar we kunnen niet zomaar tussentijds de salarissen aanpassen.' Voor 2013 zit er niet nog een sanctie aan te komen. 'De heer Poppema voldoet al ruim twee jaar aan de geldende WNT-norm.'