Nieuws

Universiteiten en hogescholen sluiten de rijen

Vwo’ers die aan de universiteit hun draai niet kunnen vinden: universiteiten willen van ze af, terwijl hogescholen hen graag zien komen. Ook als er bezuinigd moet worden, zitten hbo en wo op één lijn: de basisbeurs heeft haar beste tijd gehad.

VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda deed vorige week in het Financieele Dagblad twee opmerkelijke voorstellen. Schaf de basisbeurs af en investeer de winst in het onderwijs. En maak een speciaal traject voor vwo’ers in het hbo, want ‘niet iedere vwo’er moet naar de universiteit willen.’

HvA en UvA zijn het met Noorda eens dat er gezocht moet worden naar manieren om het hbo aantrekkelijker te maken voorberoepsgerichte vwo’ers. Een driejarig traject zou soelaas kunnen bieden. Ook lijken de onderwijsinstellingen het eens over de opvatting dat de basisbeurs zijn langste tijd heeft gehad en dat een deel van de kosten op de student verhaald moet worden. HBO-raad voorzitter Doekle Terpstra is ‘erg ontvankelijk’voor het idee van een leenstelsel. ‘In de politiek lijkt er consensus over teontstaan, ik hoor het terugkomen bij de heroverwegingscommissie en zelfs destudentenbonden lijken stilaan bij te draaien. Het leenstelsel komt er, en het zal positieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs.’

‘De VSNU heeft absoluut gelijk dat we het hbo aantrekkelijk moeten maken voor vwo’ers.’