Nieuws

Universiteiten zullen Terpstra missen

Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU zal Doekle Terpstra missen. Dat zegt hij in een reactie op diens overstap van de HBO-raad naar de Hogeschool Inholland.

“Het is een gewetensvolle beslissing van Terpstra om zich beschikbaar te stellen voor Inholland”, vindt Noorda. “Ik zal hem missen als kompaan. Het waren vier jaren van een soepele samenwerking met het belang van het hele hoger onderwijs voor ogen.”

Noorda is bijna vier jaar geleden aangetreden als voorzitter van de VSNU. Terpstra was toen al anderhalfjaar voorzitter van de HBO-raad. Aanvankelijk konden ze wel eens botsen, bijvoorbeeld over de titulatuur van afgestudeerde hbo’ers in het nieuwe bachelor-masterstelsel of over de bekostiging van hbo-masteropleidingen.

Maar die verschillen werden steeds minder belangrijk, naarmate er steeds meer studenten naar het hoger onderwijs gingen. Ze vonden beiden dat er iets moest gebeuren. Ze trokken samen op toen de commissie-Veerman advies uitbracht over de toekomst van het hoger onderwijs (meer verschillende soorten niveaus, minder bekostiging op studentenaantallen) en omarmden alle aanbevelingen.