Kort

Utrecht Science Park krijgt paden en poelen voor planten en dieren

De Universiteit Utrecht wil water en groen op het Utrecht Science Park met elkaar verbinden, zodat er een aantrekkelijker leefgebied ontstaat voor planten en dieren. Dat blijkt uit het Inrichtings- en beheerplan biodiversiteit, waarover DUB schrijft. Door ook de omliggende landgoederen met elkaar te verbinden is de hoop dat patrijzen, dassen en ringslangen terugkeren. De basisvoorzieningen moeten in 2025 klaar zijn, waarna de natuur haar werk kan doen.

Al eerder zijn maatregelen genomen om de biodiversiteit op het USP te vergroten. Zo wordt het gras nog maar twee keer per jaar gemaaid waardoor het groen in de bermen tot kniehoogte groeit. Het is ‘de herberg voor insecten’. Ook zijn er al wat houtwallen aangelegd en komen er alleen nog inheemse bomen en struiken bij. Daarbij wordt ook gelet op soortendiversiteit, waardoor bijvoorbeeld de eikenprocessierups zich minder makkelijk kan verspreiden.