Nieuws

Utrechtse vrouwenstudenten mogen minder feesten

Ondanks een negatief advies van de Wijkraad West heeft de Utrechtse Vrouwen Studenten Vereniging een vergunning gekregen van de gemeente om een groot feest te vieren aan de Ravellaan 7 in Utrecht.

Dit feest ter ere van het 115-jarige bestaan van de vereniging zal plaatsvinden van 12 tot en met 21 juli. Enkele omwonenden zijn hier niet blij mee. Als het aan hen had gelegen was er geen feest gekomen.

Wijkraad West schreef eerder in een advies aan het college van B&W: 
'De Wijkraad verwacht dat de voorgenomen meerdaagse feesten een aanzienlijke overlast (geluid en verkeer) zullen opleveren voor de direct omwonenden in Welgelegen, maar mogelijk ook voor omwonenden op een iets grotere afstand (Muntkade). Een dergelijke activiteit past niet in de onlangs door de gemeente in samenwerking met de bewoners vastgestelde visie voor Welgelegen (wonen in de luwte). Het is te verwachten dat het eventueel toestaan van de meerdaagse studentenfeesten, met aanzienlijke overlast van verkeer en geluid, het draagvlak voor studentenhuisvesting in Welgelegen ernstig ondermijnt.'

Het college heeft toch besloten om een vergunning af te geven voor het feest, maar wel 'onder strenge voorwaarden.' Het aantal festiviteiten dat tot 04.00 en 05.00 uur duurt, is teruggebracht van zes naar drie. Daarnaast mogen nog twee festiviteitentot uiterlijk 02.00 mogen duren. In het pand moeten maatregelen worden genomen om geluidsoverlast te beperken.