Nieuws

Van Engelshoven: slechte medezeggenschap kan geld kosten

Archieffoto: Sebastiaan ter Burg

Als een hogeschool de medezeggenschapsraad niet genoeg ondersteunt, dan kan dat financiële gevolgen hebben. Dat zegt minister Van Engelshoven vandaag in een interview met het HOP, dat ook op deze site staat.

Wat is de vergoeding voor studenten in medezeggenschapsraden en hoeveel bijscholing krijgen ze? Daarover moeten hogescholen en universiteiten onderling afspraken maken, zegt D66-minister Van Engelshoven.

Maar die afspraken zijn niet vrijblijvend. Onderwijskeurmeester NVAO gaat toezien op de naleving ‘en in het ergste geval zijn er financiële consequenties’, zegt Van Engelshoven vandaag.

Media
Zelf wil ze geen landelijke minimumeisen stellen. De roep om landelijke normen is een ’te makkelijke reflex’, vindt ze. Van Engelshoven gaat de medezeggenschapsraden overigens wel steunen, maar op een andere manier. Bij het ministerie komt een soort loket waar de leden met hun vragen terechtkunnen.

De minister breekt ook een lans voor onafhankelijke universiteits- en hogeschoolbladen. ‘Die onafhankelijke media vind ik heel belangrijk’, zegt Van Engelshoven. ‘Die moeten een zwaarder accent krijgen.’

De leden van de medezeggenschapsraad moeten immers goed geïnformeerd zijn. ‘En daar hoort een kritische eigen pers bij. Zo werkt het overal, het lijkt me heel verstandig dat je daarvoor zorgt.’