Nieuws

Minister Van Engelshoven ziet studenten vóór de zomer weer naar school gaan

Minister van Engelshoven op het HU-Onderwijsfestival, januari 2020 - Foto: Kees Rutten

Studenten kunnen voor de zomervakantie weer gedeeltelijk naar de hogeschool of universiteit. Dat zei demissionair onderwijsminister Ingrid van Engelshoven tijdens een online college met studenten van het Instituut voor Media van de HU. Een deel van de colleges blijft straks online. ‘Dat geeft ruimte om meer kleinschalig en intensiever contactonderwijs te krijgen.’
 
Van Engelshoven zal de studenten die ze vanmiddag online tegenover zich vond in het achterhoofd houden, als ze weer in een discussie belandt over het heropenen van de hogescholen en universiteiten. Dat beloofde zij tegen het einde van bijeenkomst in Teams aan de studenten van het Instituut voor Media. Verschillende studenten vertelden hun persoonlijke verhalen over hoe zij deze studietijd tijdens corona ervaren. ‘Daar is niks aan’, zei een van hen.  

Zo’n 200 studenten volgden het online college donderdagmiddag met Van Engelshoven, dat werd georganiseerd door SvJ Live, een groep journalistiekstudenten die een honourstraject volgt. Onderwerp van gesprek was studentenwelzijn in coronatijd. Studenten konden vragen stellen. Uiteraard ging het over de beperkingen van online onderwijs, het gebrek aan stages, de overstap van mbo naar hbo en het kwijtraken van bijbaantjes.

De huid volschelden

De minister begrijpt de situatie van studenten, liet ze keer op keer weten. Daarom is het kabinet ook gekomen met een uitgebreid pakket aan maatregelen in het gisteren gepresenteerde Nationaal Programma Onderwijs. Dat moet, door onder andere collegegeldverlaging en extra geld voor de aanstelling van docenten, het hoger onderwijs door de coronatijden loodsen. Het voorziet niet in oplossingen voor alles en iedereen, maar moet toch over de hele linie verlichting brengen, was haar boodschap.

Daarnaast spant zij zich in om de hogescholen en universiteiten zoveel mogelijk open te krijgen, vertelde ze op vragen van studenten. ‘Ik probeer op elke knop te drukken om ervoor te zorgen dat jullie weer een dag in de week naar college kunnen’, opperde ze. En: ‘Ik heb het OMT gevraagd: kijk wat er mogelijk is in het hoger onderwijs.’ Vervolgens: ‘Als je mij vraagt: komen jullie nog voor de zomer op de hogeschool? Dan is mijn antwoord: ja. Als dat niet zo is dan mogen jullie mij de huid volschelden omdat ik een valse belofte heb gedaan.’

Massaal vaccineren

Wat vindt Van Engelshoven ervan om het voltallige onderwijs weer per 1 september te starten? Dat is afhankelijk van of er meerdere varianten van het virus opduiken en of het massaal vaccineren lukt, stelt zij. Daarom zijn in meerdere regio’s pilots gestart waar veelal universiteiten, hogescholen en UMC’s aan meedoen. Ook de HU participeert in een dergelijke proef. ‘Alle ballen op vaccineren’, zegt ze hoopvol.

Een van de studenten wil weten hoe de toekomst eruit ziet. Gaan we nog terug naar het hoger onderwijs hoe het eerder was? Hoe gaan we verder? Een goede vraag maar moeilijk te voorspellen, meent de minister. ‘Ik hoop dat we volgend collegejaar weer terug naar normaal zijn. Maar het oude normaal is niet het nieuwe normaal’, voegt ze eraan toe. ‘Een deel van het online onderwijs zal blijven. Maar jullie zullen wel weer de ruimte krijgen elkaar te ontmoeten, discussies te voeren en erop uit te trekken.’

Claim op de formatietafel

Waarom moet een deel van de colleges online blijven? vraagt een student zich af. Met de abrupte omschakeling naar online onderwijs gaan ook een aantal zaken goed, zo is de ervaring van Van Engelshoven. Grote hoorcolleges kunnen best online blijven, vindt ze. ‘Dat geeft ruimte om meer kleinschalig en intensiever contactonderwijs te krijgen.’

En wat is haar lange termijnvisie voor het hoger onderwijs? Dat heeft raakvlakken met veel elementen, antwoordt ze. De toegankelijk van hogescholen en universiteiten moet behouden blijven. Er moet meer worden samengewerkt in plaats van de concurrentie tussen instellingen.’ Ze vertelt dat ze aan een meer stabiele bekostiging van het hoger onderwijs werkt zodat instellingen zich niet hoeven te richten op het binnenhalen van studenten.

De samenleving moet meer investeren in het hoger onderwijs, bepleitte ze tot slot. Ze nam alvast een voorschot op de aanstaande verkiezingen van de Tweede Kamer: ‘Die claim ligt wat mij betreft streng op de formatietafel.’

Luister deze podcast: Waarom studenten botox of filters nemen