Nieuws

Van den Bogaerde hoogleraar bij de UvA

Beppie van den Bogaerde, lector Dovenstudies aan de HU, is per 1 november benoemd tot onbezoldigd hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij combineert het hoogleraarschap met de functie van lector. 

Zij zal zich vooral bezig houden met gebarentaalwetenschap, in het bijzonder de Nederlandse gebarentaal (NGT). Als lector Dovenstudies zet zij zich in voor kennis over NGT, de dovencultuur en een grotere participatie van dove mensen in de maatschappij. 
Samenwerking
‘Ik ben trots en blij dat ik op dit onderzoeksgebied prof. dr. Anne Baker mag opvolgen bij de UvA’, zegt Van den Bogaerde in een persbericht. ‘Daarnaast ben ik de HU zeer dankbaar dat zij deze leerstoel wil financieren om de al bestaande samenwerking met de UvA op het gebied van NGT-onderwijs nu ook op onderzoeksterrein structureel te kunnen uitbreiden.’
 
Deze benoeming biedt kansen voor het lectoraat Dovenstudies. Zo kan fundamenteel onderzoek met praktijkgericht onderzoek worden gecombineerd en kunnen er hbo’ers, wo’ers en promovendi bijdragen aan onderzoek. Ook maakt deze combinatie meer kans op externe financiering van onderzoeksprojecten.