Kort

Vandaag en morgen ligt het basis- en voortgezet onderwijs opnieuw plat

Meer dan vierduizend scholen zijn vandaag en morgen dicht, voor de zevende staking in twee en een half jaar tijd. De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een duidelijke wensenlijst. Zo wil het structureel 560 miljoen euro voor het basisonderwijs om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten en een extra salarisverhoging van 1,25 procent per jaar.

Het huidige kabinet zegde in 2017 al het een en ander toe. Zo kwam er 270 miljoen voor hogere salarissen in het primair onderwijs. Ook was er 430 miljoen euro voor vermindering van de werkdruk. Afgelopen november kwam daar eenmalig nog meer bij. Dat ging om 150 miljoen voor basisschoolsalarissen, 150 miljoen voor het voortgezet onderwijs en 46 miljoen voor onder meer betere begeleiding van leraren. Structureel kwam er 16,5 miljoen euro beschikbaar voor salarissen in het voortgezet speciaal onderwijs.

Ruim de helft van de ouders in Nederland steunt de staking, maar veel schoolbesturen betalen hun stakende leraren geen loon.