Kort

Veel hbo-medewerkers zijn (zeer!) tevreden

Een ruime meerderheid (80%) van de hbo-medewerkers is tevreden of zeer tevreden over hun werk. Dat is 9 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Op de punten van werkdruk en communicatie op de werkvloer valt er nog wel wat te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van Zestor, een fonds van werknemers- en werkgeversorganisaties in het hbo. Het onderzoek vond plaats op 16 hogescholen, maar helaas zat daar de HU niet bij.