Nieuws

Veel kritiek op nieuw innovatieplatform LINC-T

Foto: Ed van Rijswijk

Het is onzeker of het platform voor onderwijsinnovatie LINC-T van start kan. De Hogeschoolraad (HSR) heeft veel kritiek op het plan en dreigt tegen te stemmen.

Het college van bestuur heeft plannen om een nieuwe organisatie op te zetten voor onderwijsinnovatie en docentenprofessionalisering, onder de naam LINC-T. Dat staat voor Learning, Innovation Network Center by Teachers. Het zou 1 januari 2018 van start gaan. Het Expertisecentrum Docent HBO en programma Onderwijsinnovatie gaan dan in het nieuwe centrum op.

Maar binnen de HSR bestaat er grote twijfel over het voorstel, blijkt uit een zogenaamd preadvies. Het plan is eerder besproken in een expertgroep van de HSR, waarna er vragen zijn gesteld die door het college zijn beantwoord. De raad vindt dat de opzet van LINC-T ‘te weinig is uitgewerkt’ en is ‘niet overtuigd’ van de wenselijkheid van een degelijk centrum.

Gedwongen winkelnering
De HSR vraagt zich af waarom er een nieuw centrum moet komen terwijl professionalisering en onderwijsinnovatie al op HU-niveau en binnen de instituten zijn georganiseerd. Daarnaast heeft de raad moeite met de wijze waarop LINC-T wordt gefinancierd. Zo’n twee procent van het totale budget van de HU zou naar het centrum vloeien.

Het advies spreekt ook van ‘gedwongen winkelnering’, waarbij instituten worden geacht diensten af te nemen van het centrum. Dit druist volgens de raad in tegen de besturingsfilosofie van de hogeschool om instituten een zo groot mogelijke vrijheid te geven.

In de plannen van het college staat dat LINC-T een ‘coöperatief model’ als organisatievorm gaat krijgen: een zelfstandige organisatie waarbij de instituten en het Kenniscentrum Leren en Innoveren het voor het zeggen hebben. Dat moet leiden tot samenwerking van opleidingen binnen en tussen verschillende instituten. Dit past goed in de organisatieontwikkeling die de HU heeft ingezet, stelt het college in een presentatie.

Woensdag 8 november neemt de raad een besluit over LINC-T.

UPDATE
De Hogeschoolraad (HSR) heeft woensdag 8 november unaniem tegen de start van LINC-T gestemd. De raad is op zich voor samenwerking bij onderwijsinnovatie en professionalisering van docenten, maar vindt het niet nodig er een centrale organisatie voor op te richten. Daarbij was de HSR er niet gelukkig mee dat er geld uit de instituten wordt gehaald om LINC-T deels te financieren.