Nieuws

Veel masters niet toegankelijk voor hbo’ers

Een op de vijf universitaire masteropleidingen is niet toegankelijk voor doorstromers uit het hbo. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat vandaag gepubliceerd is. Ook verschillen instellingen onderling. Waar sommige universiteiten studenten voor een masteropleiding weigeren, laten anderen hen voor dezelfde opleiding wél toe.

Uit een steekproef van de LSVb vorig jaar naar het aanbod van schakeltrajecten in het wo kwam naar voren dat het bij één op de acht universitaire masteropleidingen onmogelijk is om als hbo-student een wo-master te volgen. De minister liet daarop de Inspectie een onderzoek uitvoeren naar de toegankelijkheid voor hbo’ers richting universiteit.

Masters in de sector Gezondheidszorg zijn het minst toegankelijk voor hbo-gediplomeerden. Ook opleidingen met een geringe doorstroom of met een capaciteitsbeperking blijken minder toegankelijk.

Onduidelijke communicatie
Onderling verschillen de universiteiten nogal, blijkt. Zo kan de ene universiteit veel masters aanbieden die niet toegankelijk zijn voor hbo’ers, terwijl bij een andere universiteit die hbo’er wel welkom is en er een schakelprogramma wordt aangeboden. De communicatie over de mogelijkheden van schakelen is soms onduidelijk.

Minister van Engelshoven schrijft vandaag in een brief aan de Kamer dat ze werkt aan wetgeving voor schakelprogramma’s, zodat de toegankelijkheid en doorstroom naar masters vergroot wordt. Ze roept de universiteiten op om een schakelprogramma aan te bieden, wanneer iemand binnen een redelijke termijn zijn deficiënties kan wegwerken. Ze verwacht het wetsontwerp begin volgend jaar aan de Kamer voor te leggen.