Kort

Veel Utrechters zijn gezond (maar ook moe)

Volgens het Utrechtse Gezondheidsprofiel, een publicatie van de gemeente die iedere vier jaar verschijnt, voelt meer dan 80 procent van de Utrechtse jeugd en volwassenen zich gezond. Wel is er meer aandacht nodig voor mentale gezondheid en leefstijl.

Zo voelt 46 procent van de jongeren zich vaak gestrest. En 25 procent van de jongvolwassenen heeft matige tot ernstige psychische klachten.

Verder lijkt drugsgebruik genormaliseerd te zijn onder jongvolwassenen (16-tot 25-jarigen): één op de drie vindt het thuis gebruiken van drugs normaal. 18 procent van de jongvolwassenen heeft in de afgelopen vier weken harddrugs gebruikt.

Ook laat het onderzoek flinke slaapproblemen zien onder Utrechters. Zo was in 2021 onder de kinderen 21 procent vaak moe; in 2015 was dit nog 12 procent. Ook onder jongeren en volwassenen komen problemen met slaap en vermoeidheid regelmatig voor. 39 procent van de jongeren heeft last van moeheid. Van de volwassenen slaapt 43 procent niet goed.