Nieuws

Verdubbeling aantal eerstejaars Verpleegkunde verwacht

De opleiding Verpleegkunde van de HU verwacht voor komend studiejaar meer dan een verdubbeling van het aantal eerstejaars. Om deze toeloop het hoofd te bieden, worden onder meer extra docenten aangetrokken.

Het aantal vooraanmeldingen bij Verpleegkunde in Utrecht stabiliseert de laatste weken rond de 1050 studenten (voor voltijd, deeltijd en duaal). Niet iedereen schrijft zich daadwerkelijk in, maar de opleiding heeft becijferd dat zij in september 2017 zo’n 850 eerstejaars kan begroeten. Vorig jaar begonnen ruim 400 studenten aan de opleiding. ‘Een stijging van ruim 450 studenten’, constateert opleidingsmanager Hans Aerts.

De oorzaak van de verwachte toeloop is dat de HU de numerus fixus voor Verpleegkunde komend studiejaar heeft losgelaten. ‘De afgelopen jaren haalden we het gestelde maximum aantal studenten net, dus er was geen reden om die te handhaven’, zegt Aerts. In 2013 werden de opleidingen Verpleegkunde aan alle hogescholen geconfronteerd met een hausse aan aanmeldingen, waarna zij voor 2014 een studentenstop afkondigden. Met ingang van dit jaar is die door een aantal hogescholen weer beëindigd.

Leslokalen
Om de stormloop het hoofd te bieden, is bij de opleiding van de HU een Taskforce opgericht onder leiding van opleidingsmanager Aerts. Die moet mogelijke problemen in kaart brengen en oplossingen aandragen. ‘We kunnen de groei opvangen als we twintig fte aan docenten extra kunnen aanstellen. Daar zijn we aardig mee op weg’, vertelt Aerts. Ook moeten we voldoende leslokalen en andere ruimtes erbij krijgen. De locatie Bolognalaan 99 (het Hundertwassergebouw) blijven daarom voorlopig open. Ook zal de opleiding intensiever gebruik maken van lokalen in andere gebouwen.

De vraag is of de opleiding de komende jaren voldoende stageplaatsen kan bieden aan aanstaande studenten. ‘We hebben altijd voldoende stageplaatsen gehad’, zegt Aerts. ‘In nauw overleg met de instellingen in de regio hopen we dit ook de komende jaren voor elkaar te krijgen.’ Hij verwijst naar een convenant dat enkele tientallen zorg- en onderwijsinstellingen woensdag ondertekenden. Daarin maken zij afspraken over het opleiden van personeel in de zorg.

Randstadhogescholen
Niet alleen Verpleegkunde aan de HU kampt komend studiejaar met een grote toestroom; bij de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam valt eveneens een exorbitante groei te verwachten, meldt Aerts. Deze drie opleidingen overwegen volgend jaar weer een fixus. De colleges van bestuur van de randstadhogescholen overleggen aanstaande vrijdag hierover en volgende week een bijeenkomst met de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid.