Kort

Vereniging: positie van lectoren moet beter

Lectoren aan hogescholen moeten een vergelijkbare positie krijgen als hoogleraren bij universiteiten. Bij hogescholen ontbreekt het aan een visie en lange termijndoelstellingen. Dat schrijft ScienceGuide op basis van een artikel van de Vereniging van Lectoren.

Lectoren vormen een serieus onderdeel van het onderzoek in Nederland en moeten daarom een wettelijke basis krijgen, stelt de vereniging. Maar de groei van het aantal lectoraten bleef achter. Pas in 2020 werd het aantal van 600 lectoraten gehaald, terwijl dat volgens de eigen doelstellingen al in 2010 bereikt moest zijn.

De Vereniging van Lectoren wil nu een position paper opstellen als breekijzer om de positie van lectoren te verbeteren. Die verbetering is te behalen door verlenging van contracten van vier jaar, vergroting van veelal kleine aanstellingen, verhogen van salarissen en het aanpakken van de werkdruk.