Nieuws

Verhuizing faculteit Gezondheidszorg vertraagd

De verhuizing van de faculteit Gezondheidszorg naar de Heidelberglaan 7, het huidige onderkomen van de faculteit Maatschappij en Recht (FMR), is met een half jaar uitgesteld. 

De verplaatsing gebeurt niet rond de jaarwisseling van 2014-2015, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar naar verwachting medio 2015. ‘De aanbesteding is vertraagd. Vanwege de praktijklokalen blijkt dit een ingewikkeld traject’, zegt Hetty Zwollo, communicatieadviseur Huisvesting.
 
Eerder werd bekend dat de verhuizing van de FMR naar de tijdelijke locatie aan de Daltonlaan (foto) niet in de kersvakantie 2013 plaatsvindt, maar is verschoven naar januari 2014. Dan vindt de operatie niet tijdens een onderwijsblok plaats maar tussen twee blokken zodat het onderwijs zo min mogelijk wordt gestoord. 
 
Renovatie
Nadat de FMR het pand heeft verlaten wordt begonnen met de renovatie. Het wordt de nieuwe plek voor de faculteit Gezondheidszorg en het Institute for Life Science & Chemistry. Het huidige pand van de FG wordt te zijner tijd afgestoten. De andere HU-gebouwen in De Uithof krijgen eveneens een opknapbeurt. Op het parkeerterrein aan de Padualaan komt nieuwbouw.

Zodoende ontstaat er ruimte om de faculteit Natuur en Techniek en de ondersteunende diensten naar De Uithof te halen. Alleen de faculteit Educatie blijft gehuisvest in de huidige locatie.

 
 
DE VERHUISCARROUSEL:
>Medio 2015 trekt de faculteit Communicatie en Journalistiek (FCJ) in het huidige FG-gebouw aan de Bolognalaan 110. Ook de faculteit Economie en Management verhuist dan naar een tijdelijke stek, waarschijnlijk in De Uithof of het nabijgelegen Rijnsweerd.
>Dit maakt de weg vrij voor een grondige renovatie van de Padualaan 99 en 101 tijdens het collegejaar 2015/16 tot één gebouw, het hoofdgebouw.
>Het Instituut voor Arbeid & Organisatie verhuist in de kerstvakantie 2015 naar het pand van de FE aan de Padualaan 97.
>In de zomer van 2016 nemen de FCJ en de FEM alsmede een deel van de HU-diensten hun intrek in de nieuwbouw aan de Padualaan. Hier komt ook het Instituut voor Informatie en Communicatie Technologie.
>Het hoofdgebouw wordt betrokken door drie instituten van de FMR (Recht, Social Work, Veiligheid), twee instituten van de FNT (Engineering & Design en Gebouwde Omgeving), het college van bestuur en een deel van de HU Diensten. Tevens worden hier het hoofdrestaurant en de centrale hogeschoolbibliotheek gevestigd.
 
Meer informatie op de interne site www.huisvesting.hu.nl