Nieuws

Verplichte matching voor aspirant studenten

Aspirant studenten moeten met ingang van komend studiejaar verplicht een digitale vragenlijst invullen en worden geacht mee te doen met een matchingsdag. Hiermee wil de HU de uitval in het eerste jaar omlaag krijgen en het langstuderen tegengaan.

De aangescherpte instroomeisen volgen op een wijziging in de ‘Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek’. Met ingang van 2014-2015 wordt de uiterste aanmelddatum vervroegd naar 1 mei. Daarbij geldt dat studenten recht hebben op een ‘studiekeuzecheck’ van de opleiding.

Na aanmelding bij Studielink ontvangen zij de intakevragenlijst en een uitnodiging voor de matchingsdag waarbij de zij kennis maken met de opleiding. De opleiding bepaalt zelf wat er die dag wordt gedaan. ‘Die dag is niet verplicht maar we gaan ervan uit dat studenten er aan deelnemen’, zegt Saskia Hanssen, beleidsadviseur onderwijs van de stafdienst Onderwijs en Onderzoek.

Middelbare school
In de vragenlijst dienen studenten onder meer op te geven welke punten ze voor de vakken op de middelbare school hebben gehaald wat hun beeld is van de gekozen studie en het beroep. Hanssen: ‘Het zet de student nog een keer aan het denken over de opleiding en geeft de opleiding informatie of hij of zij wel op de goede plek zit.’ De student krijgt vervolgens een advies maar hij of zij beslist uiteindelijk zelf de studie al dan niet te gaan volgen. 
 
De maatregelen gelden alleen voor studenten die een voltijd bacheloropleiding gaan volgen; de deeltijd- en duale varianten behouden hun eigen instroomprocedures. Deeltijd- en duale studenten kunnen zich nog tot 1 september inschrijven. Verder is de verplichte matching niet van toepassing op opleidingen met een numerus fixus. Daar geldt het eigen matchingsbeleid. Bij de faculteit Economie en Management bijvoorbeeld, waar een brede fixus is ingesteld, ondergaan eerstejaars een assessment en een individueel adviesgesprek.  
Voorlichting
De verplichte vragenlijst en matchingsdag vormen een onderdeel van het HU-brede matchingsproject dat vorig jaar van start is gegaan. Door goede voorlichting, matching en feedback wil de hogeschool bereiken dat aanstaande studenten een realistisch beeld van de gekozen opleiding krijgen. Zij kunnen dan beter bepalen of die goed bij hun past. De hogeschool krijgt zo een beter beeld van de studenten zodat begeleiding op maat kan worden geboden.   
 
Zie ook interne Sharepointsite over matching