Kort

Verwarring over het dragen van mondkapjes op hogescholen en universiteiten

Er lijkt wat verwarring te ontstaan over het gebruik van mondkapjes bij hogescholen en universiteiten in de gebieden met hoge corona-uitbraak. Universiteiten adviseren niet om mondkapjes in de gebouwen om te doen, sommige hogescholen doen dit wel.

Premier Rutte en de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag riepen op in ‘publieke binnenruimtes’ de beschermende kapjes op te doen. Maar de koepel van universiteiten VSNU schrijft: ‘Universiteitsgebouwen zijn geen publieke binnenruimtes. Universiteiten verplichten studenten en medewerkers daarom niet om mondkapjes te dragen.’

Dit leidt tot een tweedeling in sommige studentensteden. Bij de Universiteit van Amsterdam hoeven studenten en medewerkers geen mondkapjes op te doen in de gebouwen, terwijl de Hogeschool van Amsterdam dit juist wél adviseert. Ook de Haagse Hogeschool geeft het advies om een mondkapje te dragen ‘voor alle publieke ruimtes van alle locaties’. De Hogeschool Rotterdam leek er wel wat voor te voelen en komt vandaag met een besluit.