Nieuws

VIDIUS presenteert nieuw bestuur

Foto (v.l.n.r.): Daan Warnas, Boukje Dotinga, Așkin Ceylan, Denise Smulders. Nieuwe voorzitter Falco van Netten was in verband met vakantie afwezig.

Studentenunie VIDIUS heeft gisteren het nieuwe bestuur gepresenteerd. Vanuit Hogeschool Utrecht hebben Falco van Netten, Daan Warnas en Denise Smulders plaatsgenomen in het negende bestuur.

De nieuwe leden willen zich vooral inzetten voor de woningnood en andere sociale thema’s onder Utrechtse studenten. ‘Er valt in Utrecht nog veel te halen op het gebied van huisvesting, zorg, bereikbaarheid, sportvoorzieningen en op verschillende andere thema’s waar studenten belang bij hebben. Daar gaan we ons dit jaar hard voor maken’, aldus vicevoorzitter Daan Warnas.

Het volledige nieuwe bestuur bestaat uit Falco van Netten (voorzitter), Boukje Dotinga (secretaris), Așkin Ceylan (penningmeester), Daan Warnas (vicevoorzitter) en Denise Smulders (Algemeen Bestuurslid).

Nieuwe voorzitter Falco van Netten studeert Bedrijfskunde aan de HU. Afgelopen jaar was hij actief binnen de Hogeschoolraad en vicevoorzitter van de opleidingscommissie. Ook was Falco voorzitter van medezeggenschapsvereniging MUST.

Ook Daan Warnas (21) studeert aan de HU. Hij zit in de laatste fase van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming . Hij heeft de studievereniging voor Social Work, Houtje-touwtje, opgericht. Ook heeft hij zich ingezet bij de opleidingscommissie en de instituutsraad.

Laatste HU-student is algemeen bestuurslid Denise Smulders (22). Zij studeert Communication and Multimedia Design. Vorig jaar is zij bestuurslid geweest bij de OSHU, waar ze zich heeft ingezet voor de studieverenigingen van de HU.