Nieuws

Vier vragen voor betere ouderenzorg

1.    Heeft u hulp nodig bij dagelijkse activiteiten?
2.    Gebruikt u een hulpmiddel bij het lopen?
3.    Heeft u hulp nodig bij het reizen?
4.    Heeft u onderwijs gevolgd na het veertiende jaar?

Met deze vier vragen aan de ziekenhuisbalie om te achterhalen of een patiënt van 70 plus risico loopt op blijvend functieverlies is verplegingswetenschapper Jita Hoogerduijn van het HU-Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening gisteren gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht.

Dertig procent van de ziekenhuispatiënten ouder dan 65 krijgen te maken met functieverlies. Dat houdt in dat ze zich bijvoorbeeld niet meer kunnen wassen, thuis meer zorg nodig hebben en mogelijk zelfs opgenomen moeten worden in een verpleeghuis. Functieverlies heeft ook te maken met de conditie van de patiënt voor de opname, met de hoeveelheid stress die opname met zich meebrengt en de wijze waarop de patiënt reageert. ‘Veel ouderen komen slechter het ziekenhuis uit dan dat ze er in gaan. Met de vergrijzing wordt dat een steeds groter probleem,’ aldus Hoogerduijn. ‘ Dankzij de vragenlijst kunnen we bekijken welke zorg dat kan voorkomen.’

Bij het Utrechts Medisch Centrum gebruiken ze de vragenlijst al. Alle patiënten boven de 70 worden de vier vragen gesteld. Bij een verhoogd risico krijgen ze eerst aanvullende vragen van de dienstdoende verpleegkundigen, vervolgens een extra consult met een arts of gesprek met de familie. Dit blijkt de zorg sterk te verbeteren.

Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van Hogeschool Utrecht ontwikkelt innovatieve oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg, die leiden tot grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. Jita Hoogerduijn is er onderzoeker en daarnaast verpleegkundige en verplegingswetenschapper.