Nieuws

Voldoende voor verbouwde HU-panden

Foto: Femke van den Heuvel

De huisvesting van de gerenoveerde panden van de HU krijgt van medewerkers en studenten een voldoende. Dat blijkt uit een enquête uit 2018, waarvan de uitkomsten vorige week bekend zijn gemaakt.

Bij de studentenenquête gaat het om de Padualaan 99 en 101 en Heidelberglaan 7. De studenten waarderen het huisvestingsconcept gemiddeld met een 6,2 en de studieomgeving met een 6,4. Dat is positiever dan de uitkomsten van een enquête uit 2016: toen gaven de studenten respectievelijk een 5,4 en 5,0. De onderzochte locaties zijn overigens niet helemaal te vergelijken: in de vorige editie deden ook studenten op tijdelijke locaties mee.

Bij de medewerkers zijn ook degenen die werken op Padualaan 97 geënquêteerd. Zij geven het huisvestingsconcept gemiddeld een 6,0. Een cijfer voor de werkomgeving wordt niet gegeven, wel is een meerderheid ontevreden over de concentratiemogelijkheden en privacy. Twee jaar terug gaven medewerkers nog een 4,0 voor het huisvestingsconcept en een 4,1 voor de werkomgeving. Dat onderzoek richtte zich destijds alleen op de Heidelberglaan 7.

Flexplekken

Met de verbouwing van de HU-panden is het ‘nieuwe leren en werken’ ingevoerd. Medewerkers kregen flexplekken en werkten aanvankelijk veelal met studenten in dezelfde ruimte. Na de enquête in 2016 is besloten verbeteringen door te voeren. Zoals gescheiden werkplekken voor studenten en medewerkers, folie op de ramen en verbetering van de akoestiek. Ruim een derde van de medewerkers vindt dat deze verbeteringen geen effect heeft gehad, terwijl 22 procent er positief tegenover staat.

Ruim 60 procent van de studenten is tevreden over de openheid en transparantie van de studieomgeving. Maar daar staat tegenover dat eenzelfde meerderheid ontevreden is over het aantal beschikbare studieplekken. Het gros van de studenten (64 procent) maakt nooit of zelden gebruik van de instituutspleinen. Wanneer studenten in stilte werken, maakt ruim een derde gebruik van algemene ruimten van de gebouwen en een derde van de HU bibliotheek.

Er zijn geen gegevens vrijgegeven per locatie of instituut. Er volgt nog een enquête waarbij medewerkers en studenten de waardering voor de nieuwbouw aan de Heidelberglaan 15 kunnen geven.

De huisvestingsenquête is hier te lezen.