Nieuws

Voorlichting over stufi? Dat komt later wel…

Natuurlijk weten scholieren weinig van de nieuwe studiefinanciering. Ze moeten eerst maar eens hun studiekeuze maken, antwoordt minister Bussemaker op vragen van de ChristenUnie.

Zeer verontrustend vonden scholierenorganisatie LAKS en studentenorganisatie ISO de uitkomsten van hun eigen steekproef. Veruit de meeste scholieren hadden in december nog geen idee hoeveel ze per maand mogen lenen als ze gaan studeren. Ook weet de helft niet hoe hoog het collegegeld is.

Hoeven ze ook nog niet te weten, vindt minister Bussemaker. Dat komt nog wel. 'Eindexamenkandidaten zijn in deze fase van het jaar vooral bezig met hun studiekeuze, en nog niet zo zeer met hun studiefinanciering', schrijft ze. 'Onze voorlichtingscampagne concentreert zich daarom vooralsnog op de studiekeuze.'

Daadwerkelijk nodig
Als ze eenmaal weten wat ze gaan studeren, en in welke stad, dan gaan ze zich over hun financiën buigen. Exacte bedragen en aflostermijnen gaan ze pas opzoeken 'als ze die informatie daadwerkelijk nodig hebben', aldus de minister.

Die informatie kunnen ze trouwens overal vinden, verzekert ze. Er zijn allerlei websites waar aankomende studenten informatie kunnen vinden, zoals startstuderen.nl.

Bovendien zit er een jaarlijkse cyclus in de voorlichting. Eerst richt de overheid de schijnwerper op de studiekeuze, daarna op de tijdige aanmelding. 'Vanaf mei tot en met augustus concentreert de campagne zich op de financiële voorlichting en het aanvragen van de studiefinanciering', aldus de minister. 'Ook dat gaat weer via radio, via facebook en andere social media, en ook daarin speelt startstuderen.nl een centrale rol.'

Studiewegwijzer
Het ISO kijkt er toch anders tegenaan, reageert voorzitter De Nie. 'De meeste scholieren weten echt te weinig van de studiefinanciering, terwijl ze zich tegenwoordig eerder moeten aanmelden. Natuurlijk is het nog niet te laat om hen voor te lichten, maar je moet ook rekening houden met degenen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te gaan studeren. Het is niet meer zo makkelijk, er komt veel bij kijken.'

Het helpt ook niet dat de informatie over allerlei websites wordt verspreid, aldus De Nie. Daarom hebben het ISO en het LAKS samen een studiewegwijzer gemaakt waar aankomende studenten alles kunnen opzoeken.