Voorzitter raad van toezicht tegen verlagen salaris bestuurders

‘Wij maken ons zorgen of je in de toekomst nog wel mensen kunt krijgen’, zegt Maarten Rook.

‘Wij maken ons zorgen of je in de toekomst nog wel mensen kunt krijgen’, zegt Maarten Rook, voorzitter van de raad van toezicht van de HU, in de Telegraaf van 29 januari. Hij keert zich tegen het plan van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om het maximumloon voor bestuurders in de (semi)overheid te verlagen.

Dat mag vanaf 2015 niet hoger zijn dan het salaris van een minister, zo’n 180.000 euro per jaar. Rook, voormalig voorzitter van het bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht, verdiende volgens de Telegraaf zelf meer dan een minister. Hij spreekt zich onomwonden uit tegen het aan banden leggen van het loon van bestuurders. ‘Het is het nivelleren van alles en iedereen. Uiteindelijk is dat slecht voor de maatschappij. We inspireren zo niemand om voor de top te gaan’, zegt de voorzitter van de raad van toezicht, die overigens abusievelijk Marcel wordt genoemd.

Publiek geld
Met ingang van 1 januari 2013 is de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen’ (WNT) voor de (semi)publieke sector ingegaan. Dat betekent dat bestuurders niet meer dan 30 procent boven het ministersalaris mogen verdienen. In juli kondigde de minister aan om, zoals in het regeerakkoord is opgenomen, dit maximumbedrag te verlagen tot het salaris van een minister. ‘We vinden dat het in deze tijden, waarin aan iedereen gevraagd wordt om rustig aan te doen met publiek geld, redelijk is dat leidinggevenden en bestuurders niet meer verdienen dan een ministersalaris’, zei hij in de Tweede Kamer.

Uit het artikel in de Telegraaf komt naar voren dat deze maatregel heeft geleid tot protesten vanuit (semi)overheidsinstellingen. Dat zijn geen individuele bestuurders maar bijvoorbeeld verenigingen van bestuurders en toezichthouders in de zorg en onderwijs maar ook de vakcentrale MHP, die zich inzet voor hoger opgeleiden. In dat rijtje wordt tevens de raad van toezicht van de HU genoemd. Minister Plasterk trekt zich overigens niks aan van de protesten en komt binnen enkele weken met de wet die de hoogte van de salarissen indamt. 

Lees ook een eerder interview van Trajectum met Maarten Rook

 

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

2 reacties

Het is niet meer mogelijk om te reageren

  1. Als Rook dit echt vindt, is dat wat mij betreft bewijs dat we met het huidige systeem blijkbaar ook niet de beste mensen aan de top krijgen.

  2. Voor de top gaan is blijkbaar volgens Maarten Rook, een van de woordvoerders van het old boys en girls netwerk, dus een kwestie van geld. Hulde aan de top in een tijd waarin de top meer en alles daaronder minder schijnt te moeten verdienen.