Kort

VU Amsterdam ondertekent als eerste universiteit Amnesty-manifest tegen seksueel geweld

De VU Amsterdam heeft als eerste het Amnesty-manifest tegen seksueel geweld onder studenten ondertekend. De universiteit belooft zich in te spannen voor een veiligere studietijd. Amnesty heeft alle universiteiten en hogescholen opgeroepen om een manifest te ondertekenen, waarin ze beloven hun studenten meer bescherming te bieden. Het manifest wil bijdragen aan preventie en betere hulp aan slachtoffers.

‘We vinden het belangrijk dat studenten ons bij problemen weten te vinden’, zegt rector Subramaniam tegen Amnesty International. ‘Dat geldt ook voor problemen die zich buiten de muren van de universiteit afspelen. Daarom sluiten wij ons als universiteit aan bij de oproep van Amnesty. Zo kunnen wij een bijdrage leveren aan de cultuurverandering die nodig is waar het de sociale veiligheid van studenten betreft.’

Uit onderzoek van Amnesty Nederland bleek in juni dat verkrachting relatief vaak voorkomt onder studenten. Eén op tien vrouwen en één procent van de mannen wordt tijdens hun studietijd verkracht. Ook werd duidelijk dat de meeste studenten niet weten hoe zij binnen hun instelling hulp kunnen krijgen na seksueel geweld, of een klacht kunnen indienen.