Kort

VU ontwikkelt tool om aantal nieuwe studenten te meten

Komen er volgend jaar minder of meer nieuwe studenten? Dat is de hamvraag met het oog op het nieuwe collegejaar. In tijden van corona zijn verschillende maatregelen genomen die waarschijnlijk direct invloed hebben op de aanwas en doorstroom van studenten. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van de centrale eindexamens, uitstel van het bindend studieadvies en een langere aanmeldtermijn.

Om te meten wat de effecten hiervan zijn, ontwikkelden analisten van de Vrije Universiteit een tool. Deze scenario-analyse ‘Prognose (her)inschrijvingen’ is inmiddels beschikbaar voor het gehele hoger onderwijs.