Waar komt dat miljard van Bussemaker vandaan?

Minister rekent nogal optimistisch.

Minister Bussemaker rekent nogal optimistisch. Ze stelt keer op keer dat het studievoorschot ‘maximaal 1 miljard euro’ per jaar oplevert. Maar eigenlijk is de winst een stuk lager.

Het is intussen genoegzaam bekend: het kabinet maakt een einde aan de basisbeurs. Maar hoeveel geld levert dat uiteindelijk op?

De ‘opbrengst’ van het studievoorschot loopt op tot 920 miljoen euro per jaar, volgens een tabel van het ministerie. Maar de aanvullende beurs gaat omhoog en gehandicapten krijgen een deel van hun studieschuld kwijtgescholden. Met zulk ‘flankerend beleid’ en andere toezeggingen is structureel driehonderd miljoen euro gemoeid.

Onder de streep blijft dus 620 miljoen euro over. Dat is veel minder dan het miljard dat minister Bussemaker voorspiegelt.

Maar Bussemaker hoopt dat de ov-studentenkaart goedkoper wordt. Als studenten vaker buiten de spits gaan reizen, kosten ze minder. Er worden allerlei plannen bedacht om hen zover te krijgen, van gratis fietsen tot het verschuiven van collegetijden. Dat zou een besparing van tweehonderd miljoen moeten opleveren.

Mocht dat lukken – en dat is nog maar afwachten – komt er op termijn dus maximaal 820 miljoen euro per jaar vrij. De besparing op de ov-studentenkaart staat echter los van de wet Studievoorschot en zou ook in ander beleid passen.

Dat Bussemaker zich toch rijk rekent met één miljard euro, heeft te maken met het jaar 2026. Dat jaar ziet er het gunstigst uit in de doorrekeningen en dat is het gevolg van een ‘kasschuif’: een financiële afspraak met hogescholen en universiteiten over de jaren waarin ze hun bekostiging krijgen. In 2026 komt het saldo boven de 800 miljoen euro uit en daar legt Bussemaker de tweehonderd miljoen van de ov-studentenkaart bovenop.

Eén miljard euro dus, maar niet structureel. En als de bezuiniging op de ov-studentenkaart mislukt, is het een stuk minder.

 

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

1 reactie

Het is niet meer mogelijk om te reageren

  1. Helaas, in de poging om de beeldvorming van Bussemaker te corrigeren wordt er nog steeds geen correcte uitleg gegeven. In 2026 is de verwachte opbrengst maximaal omdat er dan geen basisbeurzen meer omgezet worden in gift (circa 10 jaar na laatste cohort die nog basisbeurs had) en er nog geen studieleningen hoeven worden afgeboekt vanwege onvoldoende inkomen van afgestudeerden waarbij ook de terugbetaalperiode nog eens verlengd is naar 35 jaar. Die afschrijvingen nemen echter toe, waardoor de opbrengsten vanaf 2026 dus dalen. De opbrengst ov-kaart is inderdaad een extra onzekerheid.