Kort

Jongeren moeten meer lezen

Een op de drie jongeren vindt lezen stom. En de helft van de scholieren leest nooit. Nederland bungelt met deze cijfers onderaan de internationale ranglijst.

Dat moet veranderen vinden de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Ze vragen het kabinet om geld te investeren in het lezen voor jongeren. Ze zien dat er veel aandacht is voor ICT, techniek- en bètavakken, maar vrezen dat het ten koste gaat van taal en cultuur. De raden bepleiten een leesoffensief waarin scholen en bibliotheken met elkaar samenwerken. Ook willen ze vaklieden op scholen die kinderen helpen een interessant boek te vinden. Lezen is goed voor je taalvaardigheid, je concentratievermogen en je leert er verbanden mee leggen, aldus Marijke van Hees, de voorzitter van de Raad voor Cultuur.