Nieuws

Website HU zakt in ranking

De site van de Hogeschool Utrecht is gezakt naar een 43-ste plaats in de ranking van beste websites van de 54 deelnemende hogescholen en universiteiten. Dit is tien plaatsen lager dan vorig jaar.

Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark (pdf) van de hoger onderwijs-nieuwssite ScienceGuide en consultancybureau Strategy on Demand. De top drie bestaat uit respectievelijk de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. Als laagsten eindigden de Hotelschool Den Haag, Design Academy Eindhoven en hekkensluiter Gerrit Rietveld Academie. 
 
Op de gebieden inhoud en techniek scoort de site van de HU nog goed tot redelijk. Maar de bereikbaarheid en de integratie van social media zijn matig, terwijl de vormgeving onder de maat is. ScienceGuide signaleert dat in tegenstelling tot voorgaande jaren de hogescholen dominant zijn in de top 10: alleen de UvA en Universiteit van Tilburg hebben zich hier een plaats verworven. 
 
Ook valt het op dat de meeste content door speciale webredacties wordt geproduceerd. ‘Er liggen grote kansen op het gebied van co-creatie, waarbij samen met docenten en studenten kleur en gezicht kan worden gegeven aan de online aanwezigheid van de instelling’, stelt Science Guide.