Werkbelevingsonderzoek: de HU scoort met 6,7 ietsje beter

De meeste uitkomsten lijken iets positiever dan vorig jaar, maar bij werkdruk ligt nog een probleem.

Op sommige punten scoort de HU iets hoger, maar bij werkdruk ligt nog duidelijk een probleem. Zo blijkt uit het werkbelevingsonderzoek.  

De meeste uitkomsten lijken iets positiever dan vorig jaar, zo blijkt uit de totaalrapportage van het werkbelevingsonderzoek dat sinds deze week te bekijken is op Sharepoint (inlog verplicht). De algemene tevredenheid is bijvoorbeeld in 2016 gestegen van een 6,6 naar een 6,7. ‘Significant iets hoger’, constateert de opsteller van het rapport, bureau Flycatcher. Verder scoren medewerkers in 2016 significant hoger op ontwikkelmogelijkheden en communicatie dan in 2015.

Met de stelling dat de HU een veilig werkklimaat heeft, is 36 procent het (helemaal) eens. Een kleinere groep (30 procent) is het daarmee (helemaal) oneens. Vorig jaar lag dat laatste cijfer nog op 39 procent.

Lage scores
Maar de scores voor werkdruk/tijdsdruk en werkbeleving/cynisme zijn vrijwel gelijk gebleven aan die van 2015. Met name bij werkdruk ligt een probleem. De score ligt op gemiddeld 38,7 – op een schaal van 0 tot 100.

Uitsplitsing naar (de inmiddels opgeheven) faculteiten laat zien dat de faculteiten Gezondheidszorg en Maatschappij & Recht op vrijwel alle thema’s het beste scoren. De faculteiten Communicatie & Journalistiek en Educatie behalen relatief de laagste scores. Opgesplitst naar instituten valt de hoogste score bij het Instituut Arbeid & Organisatie: een 7,4 voor tevredenheid. Bij Orthopedagogiek is de laagste score gehaald: een 5,8.

Uitslag
Eerder al kregen medewerkers een individueel rapport en waren er 25 online ‘dashboards’ beschikbaar per instituut of dienst. Het onderzoek is een verkorte versie van het werkbelevingsonderzoek van 2015, met extra nadruk op het thema veiligheid. In totaal hebben 2110 medewerkers van HU aan het onderzoek deelgenomen (63%).

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...