Nieuws

Diversiteit en inclusie: werkgroep vraagt subsidie voor een duidelijk diversiteitsbeleid

Foto: Kees Rutten

Onder de titel ‘Diversiteit & Inclusie’ vraagt de Werkgroep Diversiteit van de HU structurele subsidie aan bij het fonds ‘Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid’. Het gaat om drie ton per jaar voor de periode tot en met 2024. Daaronder valt ook de aanstelling van een diversity officer (waarvan de vacature al is uitgezet).   

‘In het voorstelrondje bij de SLB-les durf ik niet te zeggen dat ik een vriendin heb’, zegt een vrouwelijke student.

Het citaat is te vinden in de schriftelijke aanvraag van de werkgroep. Net als deze van een vluchtelingstudent: Studenten doen alsof je niet bestaat, ze negeren mij. (…) Dit zorgt voor onzekerheid en depressieve gevoelens.’ En: ‘Bij aanmelding moest ik aangeven dat ik een beperking had. Vervolgens is daar niets mee gedaan en moest ik zelf contact opnemen met de decaan.’

Samenvattend: ‘Als HU lopen we achter op andere hogescholen. Het doet mij pijn dat het nog steeds zo is in 2020.’

Volgens de werkgroep kampt 30 procent van de studenten met een functiebeperking (chronische ziekte, dyslexie, fysieke handicap). Zo’n 10 tot 15 procent van de studenten heeft een allochtone achtergrond. Naar schatting behoort 10 tot 15 procent van de studenten en medewerkers bij de LHBTI-groep (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen).

Geen breed diversiteitsbeleid

Diversiteit en inclusie is dan ook een belangrijk thema binnen de HU, zeker met de opkomst van Black Lives Matter. Dat wordt ook erkend in het officiële ambitieplan ‘HU in 2026’.

De Werkgroep Diversiteit – met medewerkers en studenten – bestaat zo’n vijf jaar, maar moet het tot nu toe doen zonder geld van de hogeschool. ‘De HU heeft – in tegenstelling tot veel andere HO-instellingen – nog geen breed diversiteitsbeleid’, constateren de aanvragers. Eén instituutsdirecteur heeft dit thema voor de hele HU in de portefeuille.

Daar komt als het aan de werkgroep ligt verandering in. De organisatie gaat bestaan uit een nieuwe Werkgroep Diversiteit & Inclusie, die is samengesteld uit alle lagen van de hogeschool. Verder gaat een stuurgroep aan de slag met onder meer de diversity officer, directeur van de Dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken (OO&S) en een student uit de werkgroep diversiteit.

Vernieuwingen in het onderwijs

De diversity officer is verantwoordelijk voor lezingen, trainingen, congressen en dialoogsessies. De vacature hiervoor is al voor de zomer uitgezet. Verder stimuleert de werkgroep vernieuwingen in het onderwijs en moet het personeel aan de HU diverser zodat het een afspiegeling van de samenleving is. Zo moeten studenten met diverse achtergronden zich meer thuis voelen op de hogeschool.

Het college van bestuur heeft de aanvraag inmiddels goedgekeurd waarna het woord is aan de Hogeschoolraad, die zich er de komende weken over buigt. ‘Diversiteit is een gegeven en voor inclusie moet je verdomd hard werken’, zei collegevoorzitter Jan Bogerd gisteren tijdens de presentatie van de plannen in de vergadering van de HSR. ‘Of dit voldoende is, weet ik niet. In ieder geval is het een stap in de goede richting.’

Lees ook: Black Lives Matter speelt ook op de HU: ‘Nu is het klaar, wij horen er ook bij!’