Nieuws

Werkwijze examencommissies divers

De Taskforce Langstudeerders komt met ruim 25 aanbevelingen over de werkwijze van de examencommissies en invoering van cijfers in Osiris.

Het rapport van de onlangs opgerichte taskforce wordt op dinsdag 8 februari gepresenteerd. De groep heeft op verzoek van het college van bestuur onderzocht hoe op de faculteiten de rollen en verantwoordelijkheden van docent, examencommissie en student zijn ingevuld rondom de examens en diploma-toekenning. Daarnaast werd de onderwijslogistiek, zoals de cijferinvoer in studie-informatiesysteem Osiris, onder de loep genomen.

Collegelid Huib de Jong wil voorafgaand aan de presentatie van het rapport niet ingaan op de concrete aanbevelingen. Wel constateert hij dat de systematiek op faculteiten verschilt bij de vaststelling van cijfers en uitgifte van diploma’s. Ook verschilt de werkwijze van examencommissies, wat tot verwarring kan leiden bij studenten. Zeker nu bij toenemende flexibilisering studenten vaker bij andere faculteiten onderwijs volgen.

‘We willen af van die diversiteit en tot HU-brede regelingen komen’, stelt De Jong. ‘Dat betekent voor docenten en leden van examencommissies dat de bestaande routines kunnen veranderen. Maar studenten willen sneller informatie over cijfers en meer duidelijkheid over bijvoorbeeld vrijstellingen. Met de voorstellen in het rapport kunnen wij ze die geven.’

Presentatie eindrapport: dinsdag 8 februari van 14.30 tot 17.00 uur op de faculteit Economie en Management