Kort

Wervingsbureaus lokken internationale studenten naar Nederland

Hogescholen en universiteiten werken steeds vaker samen met buitenlandse wervingsbureaus die tegen betaling internationale studenten naar Nederland lokken. Dat meldt het Onderwijsblad.  

Prikkel
In Nederland zou naar schatting twintig procent van de internationale studenten via zo’n bureau geworven zijn. Voor elke aangeleverde student betaalt de onderwijsinstelling een vergoeding, van gemiddeld 1500 euro. Ook zouden ondergekwalificeerde studenten worden aangenomen die het niveau naar beneden halen.

De Vereniging Hogescholen weerspreekt het geschetste beeld: ‘De groei van het aantal internationale studenten ligt al jaren onder de zes procent. Wij voeren geen actief beleid om de internationale instroom te bevorderen en er is geen sprake van een wildgroei aan wervingsbureaus.’