Kort

Wetenschappers worstelen met de ‘woke-cultuur’

Universiteiten worstelen met de ‘woke-beweging’. De aanhangers van deze beweging zouden ongelijkheid in de samenleving willen blootleggen en aanpakken. Bij sommige wetenschappers groeit echter de vrees dat de beweging de academische vrijheid en objectiviteit ondermijnt, schrijft Trouw vandaag.

Bijvoorbeeld doordat bepaalde thema’s niet meer onderzocht mogen worden, omdat ze als fout worden gezien. Ze merken dat bepaalde onderwerpen taboe worden verklaard en vrezen dat het debat over sommige onderwerpen straks in de kiem wordt gesmoord omdat het te gevoelig zou liggen bij de woke-beweging.

Daarnaast zijn ze bang dat door een groeiende woke-beweging het fundament van de objectieve wetenschap wordt weggeslagen. De woke-discussie zou zich namelijk in de alfa- en gammawetenschappen bevinden en daar spelen, anders dan in bijvoorbeeld de natuurwetenschappen, opvattingen en meningen een grotere rol. De woke-beweging twijfelt of de wetenschap wel objectief is en zou daarmee slecht zijn voor diens beoefening en de reputatie.