Nieuws

Woede over duurdere verblijfsvergunning

Tot woede van universiteiten, hogescholen en studenten verhoogt minister Leers van Immigratie de tarieven voor wetenschappers en studenten van buiten Europa die naar Nederland willen komen.

De nieuwe tarieven die minister Leers heeft vastgesteld voor inreisvisa en verblijfsvergunningen gaan per 1 juli gelden: dat is aanstaande vrijdag. Ook een verlenging gaat meer geld kosten.

Zo moet een student geen 438 euro, maar zeshonderd euro betalen voor een inreisvisum en verblijfsvergunning. Een verlenging na een jaar kost geen 52 euro meer, maar 150 euro. Voor wetenschappers geldt een vergelijkbare stijging van 338 naar 650 euro voor een inreisvisum en verblijfsvergunning. De kosten voor verlenging gaan ook met bijna honderd euro omhoog naar 375 euro.

Overhaast en onverstandig, zeggen studenten en universiteiten in een gezamenlijk persbericht. Het is namelijk onmogelijk om studenten binnen enkele dagen goed te informeren over de gestegen kosten. De studenten zijn al geïnformeerd over de huidige tarieven en sommigen hadden zelfs al betaald. ‘Deze vorm van onbehoorlijk bestuur is bijzonder schadelijk voor de reputatie van de instellingen en van Nederland.’

Volgens het ministerie dekken de nieuwe tarieven de kosten die de IND moet maken, maar daar geloven de instellingen weinig van: ‘Afgelopen jaren hebben de hoger onderwijsinstellingen steeds meer taken overgenomen van de IND.’

Voor een ‘kennismigrant’, die in het bedrijfsleven een bijdrage levert aan de kenniseconomie, blijven de kosten voor de eerste aanvraag van visum en verblijfsvergunning hetzelfde als voorheen: 938 euro. Het kabinet maakt nog altijd een onderscheid tussen kennismigranten en wetenschappers.

Leers schrijft in zijn brief: ‘Ik breng hierbij in herinnering dat in het ACVZ-advies Leges voor (arbeids)migratie naar Nederland van mei 2008 niets is gebleken van een duidelijk belemmerende werking van de toenmalige tarieven op de komst van kennis- en arbeidsmigranten naar Nederland.’

Toch vond de adviesraad ACVZ de tarieven hoog in vergelijking met andere landen. Het zou goedkoper moeten worden, vonden de adviseurs. ‘Van een dergelijke reductie zal een duidelijk signaal uitgaan dat in Nederland voor gewenste migranten een uitnodigend beleid geldt.’