Nieuws

Zijlstra eist salaris terug van Delft

VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra vordert 19 duizend euro terug van de TU Delft, omdat het salaris van de collegevoorzitter afgelopen jaar te hoog was. De universiteit heeft afspraken geschonden, zegt hij.

Zijlstra was ‘verrast’ toen hij hoorde hoeveel collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg van de TU Delft in 2009 verdiende: 200 duizend euro per jaar, exclusief pensioenbijdrage.Dat is volgens hem in strijd met de afspraken die zijn PvdA-voorganger Ronald Plasterk in 2007 met de raad van toezicht had gemaakt, toen er een nieuwe collegevoorzitter werd gezocht.

‘Ik ben niet overtuigd van nut en noodzaak van de salarisverhoging, die in 2009 is doorgevoerd’, schrijft hij in antwoord op vragen van de Socialistische Partij. ‘Deze verhoging is juist in deze tijd maatschappelijk niet goed uit te leggen.’

Hij heeft besloten de rijksbijdrage aan de TU Delft voor 2009 met 19 duizend euro te verlagen. Dat is het bedrag waarmee de norm is overschreden. Nadere informatie van de raad van toezicht heeft hem niet op andere gedachten gebracht. Bonussen horen volgens hem gewoon bij het jaarsalaris en moeten daarbij worden opgeteld.

Er is nog geen wet die topsalarissen bij semipublieke instellingen inperkt. Maar Zijlstra verwijst naar de wet op het hoger onderwijs (artikel2.9), waarin staat dat hij overheidsgeld mag terugvorderen als dat ondoelmatig is aangewend.

‘Ik ben van mening dat de hoogte én ontwikkeling van de beloning van bestuurders moet aansluiten bij de beloning van het personeel van de sector’, voegt hij eraan toe. ‘Gezien de geplande bevriezing van de salarissen is deze verhoging niet goed uit te leggen.’

Gisteren had minister Donner al laten weten dat hij de nieuwe wet op topsalarissen in de publieke en semipublieke sector nog altijd wil invoeren.

Het kabinet eist overigens ook 25 miljoen euro van de TU Delft terug die niet zijn besteed aan de bouw van een nieuw pand voor de afgebrande bouwkundefaculteit. De faculteit werd in een bestaand gebouw ondergebracht, dat werd gerenoveerd.