Nieuws

Zijlstra: hbo-docenten moeten minder klagen

Hbo-docenten moeten minder klagen over onderwijsvernieuwingen. Ze hadden die namelijk eigenhandig kunnen tegenhouden in de medezeggenschapsraad, stelt staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW.

Zijlstra wil af van het beeld dat docenten alles zomaar is overkomen, zei hij donderdag 11 november tijdens het debat over de onderwijsbegroting van het ministerie van OCW. Ze hadden immers instemmings- en adviesrecht in de medezeggenschapsraad. Ze moesten ermee instemmen. ‘Deden zij dat niet, dan werd de vernieuwingen niet ingevoerd. Zo simpel is het.’

Maar in de praktijk maakten ze niet altijd gebruik van hun
instemmingsrecht. ‘Soms hebben docenten niet gezien dat dit kon, of
lieten zij het lopen. Laten we ook dat vaststellen’, aldus Zijlstra.
‘Het is een kwestie van gebruikmaken van je verantwoordelijkheden en
niet alleen klagen vanaf de zijlijn.’

Toch wil hij de positie
van leraren in alle onderwijssectoren versterken. Ze hebben straks meer
over de inhoud van onderwijs te zeggen, want ze krijgen
instemmingsrecht op de kwaliteit van onderwijs: ‘Docenten zullen mee
kunnen bepalen wat het vak voor de klas gaat inhouden.’

Volgens
hem zal het onderwijs aan de lerarenopleidingen ook beter worden
dankzij de ontwikkeling van extra kennistoetsen. Zo moeten
pabo-studenten straks de canon van de Nederlandse geschiedenis kennen.
‘Dit zijn eisen die de opleidingen ook zelf hebben ontwikkeld. Laten
wij in dit huis ook eens vaststellen dat de lerarenopleidingen op deze
manier een voorbeeld worden voor andere opleidingen. Zij zijn wat dit
betreft hun tijd gewoon vooruit.’