Nieuws

Zijlstra krijgt ook leraren in zijn pakket

Behalve voor hoger onderwijs en wetenschap wordt VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra verantwoordelijk voor het lerarenbeleid en ‘levenlang leren’. Bovendien krijgt hij de portefeuille cultuur.

Het primair en voortgezet onderwijs vallen onder minister Van Bijsterveldt, evenals het mbo. Ook heeft zij de media onder haar hoede, waaronder de publieke omroep. Dat is de uitkomst van het zogeheten constituerend beraad, waarin de bewindslieden de taken hebben verdeeld.

Media en cultuur zijn deze keer dus opgesplitst. Dat maakt het risico kleiner om, net als eerder Ronald Plasterk, door de oppositie te worden weggezet als minister of staatssecretaris ‘van feesten en partijen’.

De portefeuille ‘wetenschap’ moet Zijlstra delen met CDA-minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Zij zijn samen verantwoordelijk voor onderzoeksfinancier NWO en wetenschapsgenootschap KNAW, ‘waarbij de minister van EL&I het algemene innovatiebeleid coördineert en doorzettingsmacht heeft’.

Foto: RVD