Nieuws

Zijlstra wil regels voor kosten premaster

Staatssecretaris Zijlstra gaat wettelijk vastleggen wanneer universiteiten een premaster tegen het wettelijk collegegeldtarief moeten aanbieden en onder welke voorwaarden ze meer mogen vragen.

Studentenorganisatie ISO trok dit voorjaar aan de bel toen bleek dat de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam duizenden euro’s voor een premaster gaan vragen. Hbo-studenten die na hun bachelor nog een wo-master willen doen, moeten mogelijk ook bij andere universiteiten tweehonderd euro collegegeld per studiepunt gaan betalen.

De vorige minister van OCW, Ronald Plasterk (PvdA) had geregeld dat studenten een schakeltraject tegen het lage wettelijke collegegeldtarief zouden kunnen volgen. Maar hoeveel studiepunten zo’n programma mocht bevatten werd niet vastgelegd. De UvA is van mening dat een beperkt traject maximaal dertig studiepunten beslaat. Wie langer dan een half jaar moet worden bijgespijkerd, betaalt straks een veel hoger tarief.

Maar volgens studentenorganisatie ISO bieden universiteiten zulke korte schakeltrajecten maar zelden aan. Ze tuigen programma’s op van veertig of zestig, en soms nog meer studiepunten. Als universiteiten hbo-studenten alleen na zo’n uitgebreid traject willen toelaten tot de master, dan moet de staatssecretaris de universiteiten verplichten om die programma’s tegen het lage collegegeldtarief aan te bieden, zei het ISO donderdag in de Studentenkamer, het periodieke gesprek tussen de studentenbonden en de bewindsman. De Landelijke studentenvakbond steunde deze eis.

Maar Zijlstra waarschuwde dat de bonden daar maar niet op moeten rekenen. ‘Ik ben hierover in gesprek met de universiteiten en ik ga de grens van wat een beperkt schakelprogramma is, wettelijk verankeren. De kans dat die grens een jaar wordt, acht ik klein.’ Eigenlijk vindt Zijlstra dat een premaster van 60 studiepunten geen schakelprogramma genoemd kan worden. ‘Dat is gewoon een heel studiejaar.’

Dat was het ISO wel met hem eens, maar hoe stimuleer je instellingen om kortere programma’s aan te bieden? Ze krijgen geen bekostiging voor schakelstudenten, dus is het voordeliger om langere schakeltrajecten te verplichten, waarvoor veel collegegeld kan worden gevraagd.

‘De grens is altijd arbitrair’, reageerde Zijlstra. ‘Wij zullen in de gaten houden dat de premasters geen papieren exercitie worden.’ Hij zei verder nog dat op termijn hbo-studenten ook voor een master aan een hogeschool kunnen kiezen. Daarmee vermijden zij een schakeltraject. Maar voorlopig hebben de meeste hbo-studenten daar weinig aan, vonden de studenten. Er zijn nog maar weinig hbo-masters.

Eind deze maand komt de staatssecretaris in zijn strategische agenda met uitgewerkte plannen voor de premasters. Dan zal duidelijk worden of ook schakelprogramma’s van een jaar tegen het lage collegegeldtarief kunnen worden gevolgd.